اولین روز دوره آموزشی نقش نماز در سلامت معنوی و اجتماعی ویژه کارکنان بانک مسکن در شهرستان شاهین شهر روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور حجت الاسلام محسن رنجبر از اساتید تخصصی نماز و جمعی از کارکنان بانک مسکن شهرستان شاهین شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان، این دوره آموزشی که به منظور دانش افزایی و مهارت آموزی کارکنان بانک مسکن شهرستان شاهین شهر برگزار می گردد استاد تخصصی نماز طی ۸ ساعت و در دو روز به صورت حضوری آموزش ها و مهارت های لازم در زمینه معارف نماز را به کارکنان بانک مسکن شهرستان ارائه می نمایند.

در روز اول این دوره حجت الاسلام محسن رنجبر از اساتید تخصصی نماز با بیان فلسفه ارسال پیامبران و فرستادن کتب آسمانی، نقش نماز را پاسداری از جسم و جان، پاسداری از عقل انسان‌ها،پاسداری از آبرو، پاسداری از مال و بنیان خانواده دانست.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز در بین تعالیم و احکام اسلامی، ایجاد رابطه خالق و مخلوق که از طریق نماز حاصل می شود را کمال انسان‌ها عنوان کرد.

آشنایی کارکنان بانک مسکن با معارف نماز، آشنایی و ارتقاء سطح دانش آنان با راهکارهایی برای دعوت فرزندان به نماز، ایجاد زمینه آشنایی آنان با علل عدم رغبت به نماز و آسیب ها و راهکارها، آشنایی با نحوه ترغیب و تشویق فرزندان به نماز از مهم ترین اهداف برگزاری این دوره می باشد.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی همزمان در شهرستان کاشان نیز در حال برگزاری است.