جلسه توجیهی دبیران شوراهای اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی در محل سالن صدرا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی؛ در این جلسه مدیر ستاد اقامه نماز استان ضمن یاد آوری پیام مقام معظم رهبری به سیزدهمین اجلاس سراسری نماز که در آن اشاره به ارزیابی ادارات از منظر گسترش فرهنگ نماز در بین ادارات، از کارشناس ارزیابی استان درخواست نمود که مدعوین را از نحوه ارزیابی سال ۱۳۹۷ آگاه سازد.

حاضری کارشناس ارزیابی، ضمن توضیح سامانه سجاده برای مدعوین، نام کاربری و رمز ورود هر اداره را تحویل دبیر آن اداره داد و از آنان درخواست نمود از این پس فعالیت های نماز خود را در سامانه سجاده بارگزاری نمایند تا از این طریق ارزیابی شود.

ابشان افزودند که این کارشناسی آماده است به سولات احتمالی پاسخ دهد.