همایش آموزشی و توجیهی سامانه جامع مدیریت عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان با عنوان (سامانه سجاده) در استان ایلام با حضور هیئت های ارزیابی دستگاه های اجرایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان ایلام همایش آموزشی و توجیهی سامانه جامع مدیریت عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی (سامانه سجاده) در محل سالن جلسات مدیریت درمان استان ایلام با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان، کارشناسان ارزیابی عملکرد و روابط عمومی و کلیه هیئت ارزیابی ادارات و دستگاه های اجرایی ستاد اقامه استان برگزار گردید.

رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان ضمن توجیه کامل ونحوه استفاده از سامانه جدید سجاده اظهار کرد: ستاد اقامه نماز استان در پایان هر سال دستگاه های اجرایی را در زمینه برگزاری نماز جماعات و فعالیت درتوسعه و ترویج فرهنگ مورد ارزیابی قرار می دهد که استفاده از این سامانه موجب تسریع در انجام فعالیت ها خواهد شد.

وی اظهار داشت: ستاد اقامه نماز استان با حضور مسئولین استان وتمام دستگاه های اجرایی هر ساله در اجلاس های استانی از دستگاه های اجرایی موفق و خلاق تجلیل و تقدیر به عمل می آید، که این کار باعث شناخت سایر دستگاه ها در زمینه فعالیت و توسعه و ترویج فرهتگ نورانی نماز نیز خواهد شد.