رشته های ورزشی تنیس روی میز ،دارت،طناب کشی،شنا،تیراندازی،دو و میدانی و فوتسال جهت این جشنواره ورزشی ملی پیش بینی شده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان همدان؛ یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۶ جلسه ای با حضور مسئولین کشوری و استانی ستاد اقامه نماز و مسئولین استانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این جلسه که با هدف تمهید مقدمات برگزاری جشنواره ورزشی مصلین ویژه کارکنان ستاد اقامه نماز کل کشور در همدان برگزار شد، جزئیات اجرایی این طرح ملی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدیر کل ورزش و جوانان استان مساعدت صد در صدی این اداره کل را جهت فراهم سازی زیر ساخت های لازم برای اجرای با شکوه این جشنواره ورزشی با هدف همگانی کردن ورزش اعلام کرد.

رشته های ورزشی تنیس روی میز ،دارت،طناب کشی،شنا،تیراندازی،دو ومیدانی و فوتسال جهت این جشنواره ورزشی پیش بینی شده است.

در پایان هیئتی متشکل از کارشناسان ستاد اقامه نماز و اداره کل ورزش و جوانان از محل پیش بینی شده برای اسکان شرکت کنندگان در جشنواره بازدید نمودند.