شست هم‌اندیشی توسعه فرهنگ اقامه نماز در برنامه‌های اوقات فراغت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان قم؛ در این نشست که نمایندگان ادارات و نهاد‌های مختلف برگزار کننده اوقات فراغت حضور داشتند، راهکار‌های مختلف توسعه نماز و شیوه‌های دعوت به آن به صورت غیرمستقیم در برنامه‌های اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر ستاد اقامه نماز قم در این نشست گفت: به دنبال ارائه طرح‌های نو، خلاق و به‌ منظور آموزش مفاهیم معارفی نماز در برنامه‌های تابستانی هستیم.

برنامه‌های اوقات فراغت به شیوه‌های مختلف باید احکام و موضوع نماز و اهمیت آن را یادآور شد، به عنوان مثال در رشته خوش‌نویسی شعار‌های نمازی و در ورزش احکام آن را یادآور شد.

وی با بیان این‌که نباید به دنبال تحمیل مسایل معارفی نماز در برنامه‌های تابستانی باشیم ولی می‌توان از ظرفیت‌‌ها برای ترویج آن به صورت غیرمستقیم بهره‌مند شد.

مدیر ستاد اقامه نماز تصریح کرد: متاسفانه به موضوع نماز در برنامه‌های اوقات فراغت آن‌ طور که انتظار می‌رود توجه نشده است.

در این نشست چند تن از حاضران ضمن استقبال از برگزاری این جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.