اولین جلسه یاوران نماز با حضور مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان در زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان سیستان و بلوچستان؛ در ابتدای جلسه با ذکر تلاوتی چند از کلام الله مجید، برادر سنجرانی مدیر ستاد اقامه نماز استان به بیان احکام و آداب و تأثیرگذاری نماز در زندگی پرداختند.

ایشان در ادامه پیرامون تشکیل هسته های یاوران نماز در استان و همچنین چگونگی همکاری این قشر مردمی با ستاد اقامه نماز استان توضیحاتی را ایراد نمودند.

سپس کارشناسان ستاد اقامه نماز در خصوص اهمیت و ضوابط اجرایی کار یاوران نماز و برنامه های فرهنگی و آموزشی پیش رو گزارشاتی ارائه دادند و کلیپ برانگیزاننده ای با پیام مقام معظم رهبری و رئیس ستاد اقامه نماز کشور حاج آقای قرائتی در این جلسه پخش شد.

در پایان یاوران نماز خواهر و برادر هر کدام به بیان نظرات، دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند و خاطراتی را در مورد نماز تعریف کردند.