جلسه شورای اقامه نماز اداره کل صنعت، معدن و تجارت با حضور سرپرست ستاد اقامه نماز استان، اعضای شورای اقامه نماز اداره کل و کارشناس فرهنگی ستاد اقامه نماز استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان کردستان؛ جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم شروع و سپس دبیر شورای اقامه نماز اداره کل صنعت، معدن و تجارت ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه به تشریح فعالیت های انجام گرفته و برنامه های پیش بینی شده برای سال جاری پرداخت.

سپس رئیس شورای اقامه نماز آن اداره کل و سایر اعضا؛ نظرات خود را پیرامون کارهای انجام شده و پیشنهادات برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ارائه نمودند.

آقای عظیمی سرپرست سرپرست ستاد اقامه نماز ضمن تشکر از تشکیل شورای اقامه نماز و ابراز خرسندی از حضور در این جلسه و با اشاره با جایگاه و اهمیت شورای اقامه نماز گفتند: اگر این شورا جلسات مستمر و منظم و برنامه ریزی شده داشته باشد و با دستور کارهای اساسی تشکیل شود و با شناخت وضعیت موجود، آسیب شناسی، نیازسنجی و توجه به نظرات و خواسته های جامعه مخاطب می تواند تاثیر بسیار عمیق و گسترده ای در مخاطبین اعم از کارکنان، خانواده ها و خدمت بگیران از دستگاه داشته باشد.

آقای عظیمی با اشاره به تفاهم نامه منعقد فی مابین ستاد اقامه نماز کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشتند برنامه های این تفاهم نامه مسیر و فعالیت های برجسته و اولویت دار را برای همه ما مشخص کرده است که این برنامه ها باید در جلسات شورای اقامه نماز مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای اجرایی و مسئولیت اجرای هر برنامه مشخص شود.

ایشان گفتند مدیران و مسئولین قسمت ها به عنوان الگو مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و حضور به موقع و اول وقت آنها در صفوف نماز جماعت باعث تشویق سایر کارکنان برای حضور در نماز جماعت می شود.

آقای عظیمی در پایان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط دبیر جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت گفتند: دبیر محترم شورای اقامه نماز با حمایت مدیر می تواند برنامه و فعالیت های خاصی را در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز انجام دهد و ستاد اقامه نماز نیز با ارتباط و همکاری های لازم از این برنامه ها حمایت خواهد کرد.