سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم از ستاد اقامه نماز و مرکز تخصصی نماز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان قم؛ دکتر محمدرضا گروسی با حضور در ستاد اقامه نماز قم گفت: این اولین بازدید رسمی من پس از انتصاب در این سمت است و آن را برای خود توفیق می‌دانم.

وی در دیدار با مدیر و کارکنان این ستاد گفت: امیدوارم این دیدار منشاء اثر باشد و بتوانیم با توجه به فرصت‌ها، خدمتگذاری در زمینه نماز باشیم. گروسی خاطر نشان کرد:‌ استفاده از ظرفیت‌ها، به‌ویژه سرمایه گذاری روی جوانان می‌تواند مارا در این راه یاری کند.

وی بهره مندی از فضای مجازی، میادین ورزشی، اساتید مجرب و کارآمد را امری لازم و ضروری در امر توسعه نماز عنوان کرد و گفت: این ظرفیت‌ها نباید فراموش شود و باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم افزود: همه توان خود را برای تحقق اهداف ستاد اقامه نماز که اهداف مقدسی است به کار خواهم گرفت.

براساس این گزارش وی ضمن آشنایی با اهداف ستاد اقامه نماز از بخش‌های مختلف مرکز تخصصی نماز بازدید کرد و در جریان فعالیت این مرکز قرار گرفت.