مراسم تقدیر از خادمین و فعالان نماز در ستاد منطقه و ناحیه ماهشهر برگزار گردید.

مهندس آل کثیردر مراسم تقدیر از خادمین نمازخانه ها و فعالان نماز در منطقه با تأکید بر لزوم ترویج فریضه االهی نماز در سطح منطقه افزود: با توجه به فعالیت روحانیون در واحدهای ستادی و عملیاتی منطقه و نشر وتبلیغ فرهنگ نماز و اهتمام آنها در اقامه نماز اول وقت, انتظار می رود کارکنان همچنان در ادای هرچه بهتر این فریضه الهی در سطح منطقه مشارکت مستمر و بیشتری داشته باشند.

ایشان در ادامه افزود: کارکنان منطقه می بایست درجهت ترغیب و تشویق خانواده های خود در ادای فریضه الهی نماز اقدامات مؤثری انجام دهند.

در پایان این مراسم مهندس آل کثیر مدیر منطقه آبادان با اهدای لوح تقدیر و جوایزی به رسم یاد بود از خادمین نمازخانه ها و فعالان نماز در آبادان تقدیر و تشکر کرد.

دربخش دوم این مراسم که در ناحیه ماهشهر برگزار گردید، آقای مهندس بنی سعید معاون فنی عملیاتی منطقه ضمن تقدیر از فعالان نماز در آن ناحیه، بر انجام برنامه ریزی لازم در جهت مشارکت کارکنان در اقامه نماز جماعت در ناحیه ماهشهر و همچنین در انبارنفت شهید نوربخش ماهشهر تأکید ویژه ایی کرد.

در پایان این مراسم مهندس بنی سعید معاون فنی عملیاتی منطقه با اهدای لوح تقدیر و جوایزی به رسم یاد بود از خادمین نمازخانه ها و فعالان نماز در ماهشهر تقدیر و تشکر کرد.