مدیر ستاد اقامه نماز استان در شورای اقامه نماز جهاد کشاورزی استان که در اداره کل غله و با شرکت نماینده ولی فقیه و اعضاء شورا برگزار گردید، حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان ضمن تشکر از تلاش جمع در سال ۹۷ یاد آور شد با توجه به سطح آگاهی پرسنل و خانواده آنان از معارف نماز ضرورت دارد پایگاهی با هدف آسیب شناسی در حوزه مباحث دینی و نماز ایجاد و با فرهنگ سازی افراد توجیه و تماس با کارشناسان حوزه دینی، پرسش ها و چالش های دینی خود را براحتی باز گو و مورد گفتگو قرار دهند، زیرا امروز دشمن باورهای دینی، آن هم در خانواده ها را مورد تهاجم خود قرار داده است، مرکز تخصصی نماز در حوزه مباحث عبادتی آمادگی همکاری دارد.