مدرسه الزهراء (س)‏ – شیروان

نام طلبه: زهرا قائینی

موضوع: نماز

استاد راهنما: شهناز همتی دوین

 

چکیده:

از بهترین و عالی ترین اعمال دینی امر نماز است که اسلام به آن توجه زیادی کرده است و برای آن آثار و فوائد زیادی درآیات و روایات مطرح نموده است، اگر چه عبادت در تمام ادیان آسمانی وجود دارد؛ ولیکن بهترین و زیباترین نوع عبادت همین نمازی است که در اسلام به شکل و کیفیت خاصی آمده و مسلمانان دعوت به خواندن آن شده اند. در قرآن کریم، فلسفه خلقت، عبادت بیان شده است که در این راستا نماز نقش مؤثری ایفا می کند؛ زیرا اکمل عبادت خدای تعالی نماز است. اما علی رغم این همه توجه اسلام به عبادت مخصوصأ نماز عده ای از مسلمانان به این امر مهم توجهی نداشته و آن را به راحتی ترک می کنند. و به خاطر بی توجهی آنها نسل جوان هم به این امر دینی بسیار مهم بی محبتی می نمایند. لذا بحثی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد قسمت اعظم آن مربوط به بیان علل و ریشه های بی توجهی به نماز در این قشر پر نیرو و پر تحرک (نوجوان و جوان) می باشد. البته چنین وضع و حالت در نوجوانان و جوانانی که تمرینات مذهبی را از سنین کودکی و حتی خردسالی بصورت امری تفریحی ، لذت بخش، با چشیدن عواطف گرم والدین و بدون تحمل فشار آغاز کرده اند بندرت دیده می شود. و این خود نشان دهنده دوران کودکی و پایه گذاری مالی اولیه است . و مهمترین علل این بی توجهی به خود نوجوان و جوان بر می گردد که به خاطر ندانستن فلسفه نماز و اهمیت آن به نماز ارزش نداده و آن را ترک می کند. نوجوانان و جوانان عزیز باید بدانند که برای حرکت در مسیر انسانیت و تکامل راهی بجز خود سازی و ترک رذائل و مبارز جهل و هواهای نفسانی نیست.

 

کلمات کلیدی: نماز، عبادت، تکامل، والدین، ترک