مدرسه زهراء اطهر(س) -‏ مشهد

استاد داور: محمدرضا جواهری

نام طلبه: طاهره شاد

موضوع: نماز

استاد راهنما: رمضانعلی انتظاری

چکیده: در این مجموعه اندک ابتدا از معنای نماز از نظر لغوی و عرفانی گفته شده و همچنین از اسرار و فوائد نماز و نیز اثرات روحی و روانی نماز، نماز از دیدگاه قرآن و روایات، نماز از دیدگاه بزرگان، و اینکه موانع نماز چه چیزهایی هستند، با توجه به اینکه عوامل مختلفی باعث ترک نماز می شود، اما در جامعه امروز ما دیده می شود که تهاجم فرهنگی این فریضه الهی را از جوانان و نوجوان ما سلب نموده است و سپس علل ترک نماز و همچنین راهکارهایی برای آن ارائه شده، این قبیل نارسائیهای معنوی که ابتدای آن در خانواده ریشه می زند، ابتدا باید عوامل و اسباب گرایش و توجه نوجوانان و جوانان به امر نماز و عبادت فراهم شود، زیرا نوجوانی حساس ترین دوره زندگی یک فرد است و باید این رفتارها در خانواده کنترل شده و از راه صحیح آنان را به امر مقدس نماز آشنا کرده و سپس آنها را به این امر سوق داد. لازم است برای ترغیب نوجوان به نماز مراحلی طی شود و با دقت این مراحل سپری شود. اگر نوجوانان عزیز بدانند همان طور که وارد شدن به هر مؤسسه ای آزمون ورودی کنکور دارد برای وارد شدن به بهشت نیز آزمون دارد که همان نماز است در نتیجه خود را برای وارد شدن به این آزمون هر لحظه آماده خواهند کرد، چرا که نماز ستون دین است، رمز ارتباط با معبود است، سرود توحید است و کلید بهشت است و …

کلمات کلیدی: نماز، عبادت، قرآن، توحید جوانان نوجوانان