دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بخشنامه به روسای کلیه دانشگاه ها، دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، سازمان اورژانس کشور، سازمان انتقال خون ایران و سایر مراکز و موسسات تابعه مبنی بر اشاعه و توجه ویژه به فرهنگ اقامه نماز، پخش اذان در اوقات اذان گاهی و برگزاری منظم نمازهای جماعت صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور؛ در این بخشنامه دکتر نمکی ضمن اشاره به مهم ترین راه های قرب به معبود واهمیت نماز، افزود: اقامه نماز و اهمیت تعظیم و ترویج آن نیز در آیات متعددی در قرآن کریم مورد تاکید شارع قرار گرفته است.

وی در ادامه از موسسات و مراکز مربوطه خواستار توجه بیشتر به اوقات نماز ظهر و مغرب شده و قرائت اذان به صورت زنده را در دستور کار این مهم قرار داد.

ایشان در انتها با امیدواری از بهره مندی مراکز آموزشی و تحقیقاتی از جایگاه و ظرفیت هایشان اشاره کردند: امید است دانشگاه ها، دانشکده ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی وابسته با بهره مندی از جایگاه و ظرفیت خود و با بکارگیری روش های موثر و نوآورانه، ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز را در دستور کار خود قرار داده و بدینوسیله به ارتقا و بالندگی فرهنگی و سلامت اخلاقی کشور کمک نمایید.