مدیرعامل مجمع خادمین نماز استان اصفهان روز شنبه ۱۹ مردادماه سال جاری از نمازخانه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان؛ در این بازدید که با حضور یزد خواستی مسئول فرهنگی و دبیر اقامه نماز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.

مهروریان مدیرعامل مجمع خادمین نماز استان ضمن اشاره به ارزش و جایگاه معنوی فریضه مقدس اقامه نماز از کلیه افرادی که خالصانه و صمیمانه در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز فعالیّت دارند تقدیر و تشکر نمود و ابراز امیدواری نمود تا کلیه مسئولان بتوانند با تمام امکانات خود در زمینه اقامه نماز در جامعه با ستاد اقامه نماز همکاری تنگاتنگی داشته باشند.