مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشستی با ریاست سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی و کارشناسان مربوطه طرح قطار فرهنگی با عنوان “راه روشن” برای استمرار این حرکت و رفع نواقص و توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی ؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشستی با ریاست سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی و کارشناسان مربوطه طرح قطار فرهنگی با عنوان “راه روشن” برای استمرار این حرکت و رفع نواقص و توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:

۱- این حرکت با نگاه توسعه تدریجی پیگیری شود

۲- روحانیون خادمان فرهنگی رضوی توسط کارشناسان سازمان بررسی و جهت بهره گیری ساماندهی شوند

۳- پشتیبانی بهتر و مکان استراحت یک شب برای طلاب توسط ستاد و سازمان بررسی شود

۴- بررسی محتوای فعالیت در طول سفر طرح راه روشن و آماده شدن یک طرح جامع