به منظور بازبینی و برنامه ریزی اقامه نماز ظهر و عصر تاسوعا و عاشورا و ۲۸ صفر جلسه ای با سازمان های همکار در این امر و مسئولین محور های برگزار کننده نماز مسیر های منتهی به حرم برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی؛ به منظور بازبینی و برنامه ریزی اقامه نماز ظهر و عصر تاسوعا و عاشورا و ۲۸ صفر جلسه ای با سازمان های همکار در این امر و مسئولین محور های برگزار کننده نماز تاسوعا و عاشورا در مسیر های منتهی به حرم در فرمانداری مشهد برگزار گردید.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف برنامه مورد تبادل نظر قرار گرفت ضمن تاکید بر حفظ مردمی بودن این حرکت و توسعه آن مسئولین متولی هر امر تا پایان برنامه های تاسوعا، عاشورا، ۲۸ صفر و شهادت امام هشتم (ع) پیگیری و پاسخگوی وظایف واگذار شده باشند، ضمنا مصوبات جلسه به متولیان امر ابلاغ خواهد شد.