مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشستی با مدیر کل راه آهن استان خراسان رضوی ضمن تبریک انتصاب وی و توفیق خدمت به زائرین امام هشتم (ع) پیشنهاداتی در جهت استفاده از ظرفیت و حضور ملیونها زائر در نشر فرهنگ نماز ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشستی با مدیر کل راه آهن استان خراسان رضوی ضمن تبریک انتصاب وی و توفیق خدمت به زائرین امام هشتم (ع) پیشنهاداتی در جهت استفاده از ظرفیت و حضور میلیون ها زائردر سفر به مشهد برای نشر فرهنگ نماز ارائه نمودند. موارد پیشنهادی به شرح ذیل می باشد:

۱- با توجه به ظرفیت مشهد و حضور زائرین ، ضرورت دارد برش بر نامه های نماز بصورت استانی دقیق تهیه و با حمایت مسئولین امر اجرا شود.

۲- طرح راه روشن «قطار فرهنگی » با باز بینی عملکرد گذشته، طرح اجرا ی آن تهیه و پس از تأیید در دو مسیر انتخاب شده اجرا گردد.

در این نشست مدیر کل راه آهن، نماینده آستان قدس رضوی و کارشناسان امر نظراتی را ارائه نمودند و مقرر شد با شاخص های بیان شده طرح تدوین گردد و ان شاءالله پس از دهه اول محرم اجرا شود.