نماز جماعت ظهر و عصر در مدارس اصفهان با عنوان « آوای بندگی » در سال تحصیلی جدید اقامه می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور؛ طبق آیین نامه مطروحه از سوی آموزش و پرورش استان اصفهان؛ رویکرد اصلی دستورالعمل های این آیین نامه اعتلاء فرهنگ اقامه نماز از طریق تشویق و بسترسازی و پرهیز از رفتارهای سختگیرانه است.

طبق بندهای مذکور در مفاد این آیین نامه، می بایست جلسات شورای اقامه نماز در ادارات نواحی، مناطق و مدارس استان با هدف اجرای مفاد سند طرح جامع تقویت فرهنگ اقامه نماز به طور منظم تشکیل گردد.

همچنین برگزاری نشست های گفتمان خانواده و دانش آموز با موضوع نماز با همکاری و استفاده از اساتید تخصصی نماز استان، در راستای معرفت افزایی و توانمندسازی دانش آموزان و اولیای آنان درباره آداب و اسرار نماز و نهادینه سازی فرهنگ اقامه نماز در خانواده و شیوه های دعوت به نماز، مورد تاکید قرار گرفته است.

تقدیر از خادمان و فعالان اقامه نماز و ائمه جماعات برتر و نیز برگزاری نمایشگاه های نماز در آموزشگاه ها با استفاده از تجارب اولیا و دانش آموزان از دیگر چشم اندازه های این آیین نامه می باشد.