زنگ نماز در مدارس استان اردبیل با حضور مدیر کل امور شاهد وزارت آموزش و پرورش و مدیر و کارکنان ستاد اقامه نماز استان و جمعی از معاونین و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان در مدرسه ابتدائی دخترانه شاهد ناحیه ۱ اردبیل طنین انداز شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اردبیل در این مراسم موسوی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: امسال زنگ اقامه نماز در متن برنامه درسی در ۷۰ درصد مدارس استان پیش بینی شده است و در مدارس استان تعداد ۳۰۰ نفر ائمه جماعات روحانی جهت اقامه نماز جماعت حضورخواهند داشت که با شرکت دانش آموزان و معلمان نماز جماعت اقامه خواهد شد و در دیگر مدارس با تعداد۱۲۵۰ نفر ائمه جماعات فرهنگی غیر روحانی نیز نماز جماعت را اقامه خواهند کرد.

موسوی در ادامه با اشاره به این که تعداد ۴۱۰۰۰ نفر دانش آموز و فرهنگی در نماز عبادی سیاسی جمعه حضور خواهند داشت از اجرای طرح پیوند مسجد و مدرسه در تعداد ۲۷۵ باب مسجد خبر داد و گفت: طرح آموزش عملی نماز برای کلیه دانش آموز دوره ابتدائی (دوره اول) اجرایی خواهد شد.

موسوی در پایان به اجرای طرح حفظ جزء سی قرآن کریم با شرکت بالغ بر ۶۰۰۰۰ نفر دانش آموز مدارس ابتدائی و اجرای مسابقات درس هایی از قرآن با حضور تعداد ۶۵۰۰۰ نفر دانش آموز و با پوشش ۸۰ درصدی اشاره کرد و افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز در بین دانش آموزان و فرهنگیان در مرحله منطقه ای با حضور ۱۰۰۰۰ نفر دانش آموز و ۱۰۰۰ نفر همکار فرهنگی و در مرحله استانی با تعداد ۱۷۰۰ نفر دانش آموز دختر و پسر به میزبانی منطقه نیر و ۱۱۰ نفر همکار فرهنگی به میزبانی ناحیه ۲ اردبیل برگزار شد و ۷۴ نفر دانش آموز منتخب و ۷ نفر همکار فرهنگی در قالب ۵ گروه اعزامی جهت حضور در مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و فرهنگیان به میزبانی استانهای زنجان و خراسان رضوی اعزام شدند.