حجت‌الاسلام سلیمانی با اشاره به تفاهم‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد اقامه نماز برای توسعه و ترویج فرهنگ نماز، گفت: طرح‌ های «نماز برای مدیران» و «نماز و خانواده» همسو با این تفاهم ویژه کارکنان و خانواده آنها در این وزارتخانه اجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز و به نقل از خبرگزاری شبستان؛ حجت الاسلام «حمیدرضا سلیمانی» با اشاره به برنامه های ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه ترویج  فرهنگ نماز اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می شود، موضوع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز است و در همین زمینه اخیرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد اقامه نماز کشور تفاهم نامه ای را به امضا رساندند.

دبیر شورای اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: براساس این تفاهم نامه تلاش می شود برنامه ها در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ نماز در دو بخش عمومی و اختصاصی اجرا شود، به عنوان مثال بدانیم که در معاونت های سینمایی، امور هنری و فرهنگی چه برنامه هایی باید در حوزه ترویج فرهنگ نماز مورد توجه قرار بگریند که در این راستا تقسیم کارها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه به بخش های حوزه ستادی و استانی ارسال و به دنبال آن دستورالعملی نیز تهیه و در آن مرز فعالیت ها نیز مشخص شده است، امید است که در شش ماه دوم سال که وارد عملیاتی کردن این برنامه ها می شویم، بعد از ابلاغ برنامه ها، بودجه مربوطه هم به استان ها تخصیص یابد، تا هر بخشی فعالیت های مربوطه در این زمینه را انجام دهد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: به زودی با نمایندگان معاونت های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای در زمینه ارزیابی عملکرد آنها در شش ماهه اول سال و نیز ارایه تقویم اجرایی برنامه ها در شش ماهه دوم سال برگزار می کنیم.

حجت الاسلام سلیمانی راه اندازی «سامانه سجاده» را مبتکرانه دانست و ابراز کرد: در این سامانه که به ابتکار ستاد اقامه نماز کشور طراحی شده است تمامی برنامه ها در حوزه نماز در قالب این سامانه ارایه می شود، تا از این طریق کار نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور بر دستگاه ها و نظارت داخلی خود دستگاه ها به سهولت اتفاق افتاد.

دبیر شورای اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برنامه های ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کارکنان این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی با عنوان «نماز برای مدیران» از جمله این برنامه ها است، همچنین برای خانواده کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برنامه ای با عنوان «نماز و خانواده» در نظرگرفته شده که به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی آموزش های آن ارائه و آزموناش برگزار می شود.