در نشست هفتمین جلسه یاوران نماز حجت الاسلام حاج اقای موسوی مدیر ستاد اقامه نماز استان سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) را که به روایتی هفتم صفر می باشد به حاضرین تسلیت گفتند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان قزوین؛ در ادامه به اول آیات سوره مبارکه بقره پرداخته فرمودند به استناد کتاب تفسیر نور ۸ مورد استنباط از آیه شریفه می توان نمود؛

۱- ایمان از عمل جدا نیست در کنار ایمان به غیب، وظایف وتکالیف عملی مومن باز گو شده.

۲- اساسی ترین اصل در جهان بینی الهی آن است که هستی، منحصر به محسوسات نیست.

۳- پس ازاصل ایمان، اقامه نماز و انفاق از مهم ترین اعمال است.

۴- نماز باید مستمر باشد.

۵- در انفاق باید میانه رو باشیم.

۶- آنچه خدا به شما عطا کرده از علم آبرو وثروت وهنر و.. باید در راه خدا به دیگران انفاق کنیم.

۷- انفاق از مال حلال باشد.

۸- اگر بدانیم همه چیز ما از خداست در انفاق سخت گیری نمی کنیم.

در ادامه هر کدام از حاضرین واعضاء جلسه مطالبی را پیرامون روش اقامه نماز در مدارس مطالبی را عنوان نمودند که اهم آن به شرح ذیل می باشد. تصمیمات متخذه:

۱- هماهنگی با مدیرکل محترم آموزش وپرورش جهت ورود یاوران افتخاری نماز به مدارس.

۲- در انتخاب مدارس مدارسی که آسیب پذیر هستند مد نظر باشد.

۳- با توجه به طرح اجراء شده در اصفهان ظاهرا خوب مورد توجه قرار گرفته با مسئول طرح تماس حاصل بشود ودستوالعمل اجرائی آن را دریافت نمائیم جهت مطالعه و الگوگیری از طرح.

۴- مقرر شد تعداد محدودی مدارس در این طرح قرار گیرد جهت اجرای آموزشی وپایلوت مدارسی که خود آنها نیز تمایل به اجرا داشته باشند.

۵- مقرر شد ترجیحا” سیاست گذاری وارزیابی از سوی ستاد اقامه نماز باشد.

۶- مقرر شد در انتخاب مدارس نقاط قوت وضعف مدارس مد نظر قرار گیرد.

۷- مقرر شد یاوران نماز به عنوان یاور مدرسه وکمک به اقامه نماز در مدرسه فعالیت نمایند.

۸- مقرر شد در انتخاب افراد یاور نماز سعی شود از افراد توانمند و آشنا به امور آموزشی وپرورشی باشند.