نتایج پژوهش کاربردی ستاد اقامه نماز در وضعیت نماز نوجوانان و جوانان در یک فایل PDF به صورت اینفوگرافی گردآوری شده است.

 

برای دانلود فایل PDF «پژوهش کاربردی ستاد اقامه نماز…» کلیک کنید