حجت الاسلام یزدان دوست رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه در کارگاه آموزشی نماز ویژه روحانیون و ائمه جماعات که در مدارس اقامه نماز دارند گفت: ارتباط صمیمی امام جماعت محترم مسجد با کودکان، نوجوانان و جوانان یکی از مهمترین عوامل جذب و استحکام حضور آنان در مساجد می باشد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان مرکزی؛ وی افزود: اگر امام جماعت چند دقیقه ای مانده به اذان در مسجد حضور داشته باشد و گفتگویی دوستانه، خیرخواهانه، پدرانه با کودکان، نوجوانان و جوانان داشته باشد در جذب آنها و یا تداوم حضور آنها بسیار مؤثر می باشد.

حجت الاسلام یزدان دوست تصریح کرد:گاهی یک لبخند روحانی به یک جوان، گاهی یک گفتگوی دوستانه، گاهی یک دست به شانه ی نوجوان زدن، یکی دو قدم با او هم قدم شدن و صحبتهای نوجوان را شنیدن مسیر زندگی او را تغییر می دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه بیان کرد: اگر امام جماعت مسجد حلقه هایی از گروههای مختلف علمی، مذهبی را تشکیل دهند و ارتباط چهره به چهره را با کودکان، نوجوانان و جوانان داشته باشد بسیار در جذب آنها مؤثر است.