در نشستی با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیر ستاد اقامه نماز استان و مسئولین هتل ها و هتل آپارتمان ها و متولیان گردشگری، با توجه به ظرفیت حضور زائرین مشهد الرضا (ع) در جهت ترویج فرهنگ نماز و زیارت برنامه ریزی و جهت اجرا مواردی مصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ در نشستی با حضور مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و مدیر ستاد اقامه نماز استان و مسئولین هتل ها و هتل آپارتمان ها و متولیان گردشگری نسبت به استفاده مناسب از ظرفیت و فرصت سفر زائرین مشهد الرضا (ع) و نسبت به پیشنهادات مدیر ستاد اقامه نماز تبادل نظر گردید و مقرر شد برنامه ریزی اجرایی آن با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی انجام گیرد.

در این خصوص پیشنهادات ذیل ارائه شد: مجموعه هشت درس با موضوع “نماز و زیارت” به شکل زیبا در هتل ها و هتل آپارتمان ها قرار داده شود.

نشست هایی براساس اعلام آمادگی هتل ها جهت پرسنل با محوریت نماز و خانواده برگزار گردد.

ویژه گروه های زیارتی در صورت تقاضای مسئول آنها و اعلام آمادگی هتل ، نشستی با موضوع نماز و زیارت باحضوراساتید اقامه نماز صورت پذیرد.