یاوران نماز موسسه خیریه ائمه اطهار (ع)  متشکل از روسا و هیأت مدیره و مشاوران و کارشناسان این موسسه با حضور عبدی مدیر ستاد اقامه نماز استان و عضو افتخاری این موسسه که نزدیک به ۱۰۰۰ نفر ایتام در اختیار دارد  با هدف ترویج و توسعه نماز گرد هم آمدند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اردبیل در این گردهمایی عبدی اهداف یاوران نماز را تشریح کرد و گفت : یاوران نماز باید با هماهنگی ستاد اقامه نماز برنامه ها و فعالیت های متنوعی از قبیل جذب یاوران نماز ,دعوت افراد به نماز با شیوه ها و روش های نوین با حضور د رمحافل قرآنی و هیات های مذهبی و همچنین در میان مردم را انجام دهد و لازم است قبل از آن در دوره های آموزشی و کلاس های شیوه های دعوت به نماز حضور یافته و با روش های جذب به نماز آشنا شده باشند و با روش ها و شیوه های جدید مردم را به نماز دعوت کنند .

عبدی در ادامه افزود : موسسه خیریه ائمه اطهار (ع) با توجه به جامعه ی هدفی که در اختیار دارند برای آنها برنامه های گوناگون در زمینه ترویج و توسعه نماز می توان اجرا کرد تا آنها نیز با فلسفه نماز آشنا شوند  و در آینده نیز از آنها به عنوان یاور نماز در زمینه ترویج و توسعه اقامه نماز استفاده کرد  .