به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، شبکه مروجان نماز در جنوب کرمان اجرایی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: شبکه مروجان نماز از طریق صنوف زیر مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، کانونهای مساجد،موسسات قرآنی، موسسات  فرهنگی و هنری، آموزشگاههای آزاد هنری، با استفاده از شیوه ها و ابزارهای نوین جهت ترویج و توسعه نماز و امر به معروف، نهی از منکر اجرایی می شود.

این شبکه به زودی فعالیت خود را در زمینه های مختلف توسعه فرهنگی ترویج اقامه نماز در جنوب کرمان آغاز می کند.

توجه به اصول و فروع دین وظیفه هردستگاهی است

حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با بیان اینکه ترویج و تبیین ارزشهای دینی و اسلامی از وظایف ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است بیان داشت: توجه به اصول و فروع دین وظیفه هردستگاهی است.

اسحاقی گفت :ترویج نماز از طریق فرهنگ و هنر و تولید محتوای محصولات فرهنگی و هنری با موضوع نماز یکی از راههای توسعه و ترویج فرهنگ محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان اظهار داشت : ترویج نماز در جامعه یک بحث عام است ،محل و مکان نمازگزار و تکریم نمازگزار باید از طریق خادمین مساجد انجام شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: شبکه مروجان نماز از طریق صنوف زیر مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، کانونهای مساجد ،موسسات قرآنی، موسسات  فرهنگی و هنری، آموزشگاههای آزاد هنری، با استفاده از شیوه ها و ابزارهای نوین جهت ترویج و توسعه نماز و امر به معروف، نهی از منکر اجرایی می شود.

شایان ذکر است در نشست ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر؛ آسیب شناسی اماکن برگزاری نماز، استفاده از ظرفیت نمازخانه ها و مساجد در جهت ترویج امر به معروف و نهی ازمنکر، آداب صحیح نماز، مورد بررسی قرار گرفت.