به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد با اهمیت برشمردن اقامه نماز در مدارس گفت: هدف ما فقط آموزش شکل نماز نیست بلکه هدف توجیه وتبیین فرهنگ نماز است.

هادی زارع پور گفت: نماز یک ابزار نیاز با خالق هستی است وهدف ما آگاهی دانش آموزان ونهادینه کردن امر نماز در زندگی آنها است به نحوی که بتواند روح نماز را درک کنند.

وی افزود:یکی از ساحت های سند تحول بنیادین تربیت دینی واخلاقی است وما آن را سرلوحه کار خود قرار می دهیم وبا استفاده از راهکارهای سند تحول در راستای فرهنگ اقامه نماز برنامه ریزیهای لازم را انجام می دهیم.

معاون پرورشی وفرهنگی آموزش وپرورش استان هم گفت: شورای عالی نماز با مسئوولیت مدیرکل آموزش وپرورش استان پیش می رود وسعی می کنیم از تمام ظرفیت ها پرورشی وآموزشی که در برنامه درسی ماست استفاده کنیم

شناسایی روش های دعوت به نماز از برنامه های اصلی آموزش وپرورش

سیدبهاءالدین ملک حسینی بر رفع موانع ومحدودیتهای توسعه وترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت:شناسایی روش های دعوت به نماز مخصوصاً در بین جوانان ونوجوانان وترغیب روش مند آنها به سوی نماز از برنامه های اصلی آموزش وپرورش خواهد بود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان هم گفت: شورای عالی نماز در استان کهگیلویه وبویراحمد کار بسیار خوبی در ترویج فرهنگ نماز است و همه دست اندرکاران دستگاههای فرهنگی باید در این زمینه تلاش خود را انجام دهند.

حجت الاسلام رضا قاسمی با توجه به اجلاس استانی نماز امسال در استان گفت: شایسته است همکاری بین دستگاه های اجرایی خصوصاً ستاد اقامه نماز وآموزش وپرورش وجود داشته باشد.