به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه کشور به نقل از خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی صبح چهارشنبه در آیین اختتامیه گلدسته های سرو در گلستان اظهارکرد: نماز واجد ظرفیت های اخلاقی بالایی است و ما را برای زندگی پاکیزه آماده می کند.

وی با تأکید با اهمیت دادن به نماز، افزود: باید در دعوت کردن دیگران به نماز ظرائفی را رعایت کنیم تا دیگران از نماز زده نشوند.

عمادی گفت: اگر می خواهیم ایمان در بین همه رسوخ کند تنها دین کافی نیست بلکه باید اصول و فروعی را هم رعایت کرد.

وی بیان کرد: نماز عمود و ستون دین است و اگر خیمه ای ستون نداشته باشد، آن بنا فرو می ریزد و این نشان از نقش و اهمیت جایگاه نماز دارد.

عمادی ادامه داد: دو تحلیل از نماز در قرآن آمده یکی جنبه فردی آن خواندن نماز و دیگری جنبه اجتماعی آن فراخواندن دیگران به نماز است که باید طبق شرایط خاص خود انجام شود.

وی با بیان این که شوق نماز را باید به وسیله هنر در بین دانش آموزان ایجاد کنیم، تصریح کرد: ما باید نه با زبان بلکه با رفتار، هنر و درست کرداری خود دیگران را به نماز دعوت کنیم.

در ادامه محمود مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز اظهارکرد: تا اقدامی در حوزه هنر شکل نگیرد ماندگار نمی شود بنابراین برای ماندگاری نماز دست به اقدام جدیدی زدیم.

وی افزود: اقامه نماز وظیفه شرعی و انسانی است و وظیفه قانونی آن هم توسط دولت و وزارت آموزش و پرورش و مجلس با صدور ابلاغیه ها و دستورالعمل ها مشخص شده است.

مظفر بیان کرد: لازم رشد معنوی دانش آموزان آشناکردن آن ها با معارف است که باید در این بخش همه همکاری کنند.