به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ طبق تفاهم نامه ستاد اقامه نماز خراسان رضوی و معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان، مبنی بر اجرای دوره های آموزشی  توانمندسازی  ویژه طلاب سطح یک با محوریت نماز در قالب ۲۰ ساعت، بصورت  نشست هایی در حوزه های علمیه استان خراسان رضوی در حال اجراست.

در ماه جاری این نشست ها در شهرستان های درگز ، گناباد ، نیشابور ودرود برگزار شد و از حضور اساتید حجج اسلام آقایان سبحانی نیا ، فیض آبادی و کاظمی بهره برده شد.

در دومین جلسه در حوزه علمیه امام رضا (ع) با حضور ۶۰ نفر از طلاب ، حجت السلام فیض آبادی  در مقدمه  درس تفسیر آیات نماز، طی سخنانی گفت: مبلغ دین باید قرآن را محور قرار دهد.

در قرآن آمده است که اگر شما کتاب خدا را اقامه نکنید، هیچ نیستید اگر حرف حق بزنید ولی عمل نکنید ، پوچ خواهید بود .در سوره بقره آمده است کسانی که خدا را کتمان می کنند، اینها گمراهی می خرند.

وی با اشاره به اینکه مبلغ دین مانند اهل بیت باید قرآن را محور قرار دهد، گفت: اهل بیت قرآن محور بودند و اگر تبلیغات ما اثر ندارد ، علت قرآنی نبودن تبلیغ است.