به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان با دعوت قبلی و حضور در نشست تخصصی  نماز در مدارس امام رضا (ع) ، که با حضور مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی و چند تن از کارشناسان مربوطه حضور داشتند ، شرکت نمود.

دراین نشست دو سوال مهم جهت بحث و بررسی مطرح شد ، اول  چگونگی  مواجه مسئولین با نماز مدارس و ارائه راه کارهای عملی چیست ؟ و دوم نحوه ارزیابی از میزان تاثیر گزاری وعلاقه مندی  دانش آموزان به نماز چگونه باشد؟  که در همین راستا کارشناسان و مسئولین امر نظرات خود را مطرح  و مدیر ستاد اقامه نماز استان  پیشنهاداتی ارائه و یاد آور شدند : لازم است مقدمات امر قبل از شروع سال تحصیلی مانند توجیح و توانمند سازی ائمه جماعات صورت گیرد.

افرادی از طلاب انتخاب شوند که فکر مهندسی شده در امور فرهنگی داشته باشند. سیاست بنیاد در ابتدای سال برای کادر هر یک از مدارس چهره به چهره و مکتوب ابلاغ شود.

تربیت نتیجه یک سیستم در ارزیابی و برنامه ریزی مجموعه عوامل مورد توجه باشد. اثر گزاری فعالیتهای غیر مستقیم بیشتر است باید ائمه جماعات در امور تربیتی آگاهی و توانمندی داشته باشند.

آسیب از ابتدا و در طول فعالیت ها شناسایی و رفع گردد و عوامل موفقیت تقویت شود . همانند جذب دبیران از آموزش و پرورش چند دبیر روحانی موفق هم جذب شود تا بخشی فعالیت فرهنگی وبخشی تدریس نمایند.

در ادامه مدیر عامل جناب دکتر باغگلی ضمن تشکر از جمع موضوع جلسه بعدی را با طرح دو سوال مشخص نمود تا برای  رسیدن به  پاسخ و راه حل های مناسب اقدام شود.