به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان هرمزگان؛ در سلسه بازدید های سرپرست ستاد اقامه نماز استان هرمزگان حجت الاسلام و المسلمین دکتر اعتمادی  از مدارس استان، ضمن دیدار با معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش و پرورش و همچنین معاون پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه دوبندرعباس درجمع دانش آموزان دبستان دخترانه شهید علی رضایی به منظور اقامه نمازجماعت وایراد سخنرانی وتجلیل وتقدیر ازفعالین حوزه نماز، در این مدرسه حضور به هم رساندند.

سرپرست ستاداقامه نمازاستان :باعنایت به پیام مقام معظم رهبری به بیست وهفتمین دوره اجلاس سراسری نمازکه صراحتاً فرمودند:مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است چراکه تنهاراه سعادت جامعه نمازخوانی دانش آموزان است واهتمام به این امرمقدس قطعاً موجبات پیشرفت وتعالی دانش آموزان میهن اسلامی را فراهم خواهدکرد.

دکتر اعتمادی بیان داشت: مشارکت حداکثری یقیناً درنهادینه سازی نقش بی بدیل نمازدرمدارس موجبات پیشگیری ازآسیب ها دراجتماع وخانه ومدرسه را فراهم خواهدکرد وجامعه ازقبل آن ازاین نعمت بهرمندخواهدشد.

در ادامه این بازدید پس ازاقامه نمازجماعت ظهروعصروتشکرازهمراهی معاون پرورشی اداره کل ومدیریت مدرسه تعدادی ازدانش آموزان توسط معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل وسرپرست ستاداقامه نمازاستان تجلیل وهدایای به آنها تقدیم گردید.

در پایان این نشست دکتر اعتمادی ضمن قدردانی از مدیر مدرسه بیان داشت: در راستای تحقق رهنمود های مقام معظم رهبری مبنی بر مزین کردن مدارس به نمازخوانی نوجوانان سرپرست ستاد اقامه نماز در صحبتی  با مدیر مدرسه شهید علی رضایی آمادگی این ستاد را در جهت تجهیز نمودن نماز خانه مدرسه فوق اعلام نمود.