به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ در راستای برنامه های مصوب ستاد اقامه نماز و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور ، به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، کارگاه اصول و شیوه های قرآنی دعوت فرزندان به نماز برگزار شد.

این کارگاه دو ساعته سه شنبه مورخه هفدهم دی ماه ، در سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت و پیراپزشکی و با حضور حجت الاسلام مهدی الهیان برای جمعی از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برگزار گردید.

حجت الاسلام الهیان مدرس کارگاه بیان کرد برای به موفقیت رسیدن در امر دعوت فرزندان به نماز،  باید اصول و شیوه های دعوت به نماز و انتقال مفاهیم دینی به فرزندان را بکار گرفت.

الهیان افزود لازمه بکارگیری اصول و شیوه های دعوت، ابتدا نمازشناسی شخص دعوت کننده و سپس شناخت ویژگی های دعوت شونده به سمت نماز یعنی فرزندان است، که اگر والدین مراعات این امور را در دعوت به نماز داشته باشند می توانند انتظار داشته باشند فرزندشان گرایش به نماز  پیدا کند.