به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این جلسه که به منظور هم افزایی بیشتر اعضای مجمع در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر برگزار گردید مهروریان مدیر عامل مجمع خادمین نماز در خصوص اهداف تشکیل جلسه و برنامه های مجمع توضیحاتی ارائه نمود و از اعضاء خواست تا راهکارهای خود را به منظور پیشبرد اهداف مورد نظر مجمع که مهمترین آنها حمایت از برنامه های فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز می باشد ارائه نمایند.

مدیر عامل مجمع خادمین نماز ضمن با اهمیّت دانستن امر تبلیغ خصوصاً در زمینه نماز، وجود فروشگاه و نمایشگاه ملزومات نماز را نیاز ضروری خانواده ها عنوان کرد و از حاضرین در جلسه خواست تا راهکارهای خود جهت بهتر شدن فروشگاه و جذب حداکثری مردم به آن را در جهت تبلیغ بیشتر فعالیتهای ستاد اقامه نماز در جامعه را ارائه دهند.

در ادامه حجه الاسلام رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از فعالیّتهای ستاد در جهت نهادینه کردن فرهنگ نماز در جامعه، اقامه نماز را اولین نشانه حکومت صالحان دانست و بر لزوم برنامه ریزی منسجم فرهنگی در جهت پیشبرد اهداف نظام اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به این که امسال ارزیابی عملکرد سال گذشته دستگاههای اجرائی پیرامون برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با اقامه نماز در سامانه ای تحت عنوان « سجاده» انجام گرفت گزارشی از وضعیت اقامه نماز در ادارات استان ارائه کرد.

در ادامه هر یک از اعضاء در خصوص موارد مطرح شده در جلسه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح نموده و اعلام آمادگی کردند در حد توان خود با ستاد اقامه نماز همکاری لازم را داشته باشند.