به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی ؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان با حضور در جمع پرسنل توزیع برق استان ابتدا با مدیر کل و معاونین گفتگوی کوتاهی از تلاشهای جمع در توسعه فرهنگ نماز تشکر نمودند، آنگاه نماز خانه بهسازی شده این اداره افتتاح  گردید.

مدیر ستاد اقامه نماز استان در ادامه برنامه ها ،  در جمع کارمندان شرکت توزیع برق  طی سخنانی یاد آور شدند : قرآن کتاب زندگی و هویت بخش است  و نماز که مهمترین تکلیف و دستور الهی است باید در سلامت زندگی فردی و جمعی کارآمد باشد و این زمانی موثر خواهد بود که آداب و شرایط آن را حفظ کنیم و مهارت گفتگو و دعوت افراد بخصوص خانواده را به نماز آشنا باشیم و باور کنیم اگر نماز را با آداب و شرایط عمل کنیم باعث آرامش و دور ساختن انسانها از ناهنجاری ها خواهد بود .

در پایان مراسم از فعالین و خادمین نماز تقدیر بعمل آمد .