به گزارش ستاد اقامه نماز استان گلستان، مدیر ستاد اقامه نماز با مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان دیدار کرد .

قاسم محمدی در این جلسه که با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز در بین دانشجو معلمان برگزار شد با اشاره به اینکه وظیفه ساخت مسائل معنوی به ویژه نماز در انسان، برعهده والدین و معلمان آگاه به این مسائل می باشد، گفت : توجه به نماز و مسائل معنوی شایسته است از سنین کودکی در انسان نهادینه شود و سپس در سنین بالاتر رشد و پرورش پیدا کند .

مدیر ستاد اقامه نماز افزود : زمانی که معلمان با انگیزه، عشق و ایمان با نماز به عنوان مسئله عمیق انسان‌سازی آشنا شوند، این مهم در اخلاق آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود و بهتر می‌توانند آن را به دانش‌آموزان انتقال دهند.

مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، با بیان وظیفه سنگین دانشجو معلمان در آینده به عنوان معلم برای دانش آموزان گفت : دانشجو معلمان مسئولیت خطیری را بر دوش دارند چراکه دانش آموزان از معلمان به عنوان الگو تاثیر میگیرند.

دکتر مازندرانی افزود : ما برای آموزش مسائل دینی به خصوص نماز باید ابتدا از راه علاقه سازی وارد شویم و بعد آگاهی سازی، ارزش سازی، عادت سازی، اعتقاد سازی و سپس روی مخاطبان خود غیرت سازی کنیم  و اگر این تکنیک ها در مسیر غلط استفاده شود بسیار خطرناک است.