به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی ؛ دبیر ستاد اقامه نماز استان در جمع نماز گزاران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان حضور یافت و در نشستی با حضور مدیر کل و اعضاء شورای اقامه نماز اداره کل شرکت نمود .

 ابتدا دبیر شورای اقامه نمازاداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)  گزارشی را به جلسه ارائه نمود و در ادامه مدیر ستاد اقامه نماز پیشنهاداتی را در جهت توسعه و ترویج فرهنگ نماز مطرح نمود.

۱- از ظرفیت روحانیون همکار در امر زکات ، در حوزه نمازاستفاده شود.

۲- جلسات توانمند سازی والدین ، مربیان نسبت به مدیریت دینی و شیوه های دعوت به نماز تشکیل شود .

۳- فرصت هایی در جهت طرح مباحث نماز در جمع دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد فراهم شود .

۴- پایگاهی برای پاسخگویی و بیان موارد ضروری در حوزه نماز و اردوگاه های کمیته امداد استان ایجاد گردد .

۵- فعالیتها در حوزه نماز و جلسات مرتبط با رویکرد نماز و تربیت دینی هدفمند سازی شود .

۶-   توجه به سامانه سجاده در ثبت گزارش سال ۹۸ مورد تاکید واقع شود .

در پایان ضمن امضاء تفاهم نامه بومی و ابتکاری استانی ، مدیر کل محترم کمیته امداد در صحبت کوتاهی ضمن تشکر بر اهمیت جدی بودن امر نماز در این نهاد بر ضرورت نگاه برنامه ای و تربیتی نسبت به نماز تاکید نمود .