طی نامه شماره ۱/۰۱/۸۲۳۰۲۹ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ توسط دکتر سید احمد زرهانی قائم مقام محترم ستاداقامه نماز کشور از مدیران ستاد اقامه نماز در استان ها درخواست شد اهم فعالیت های سال ۹۸ خود را در قالب کارنامه عملکرد ستاد اقامه نماز در سال ۱۳۹۸ ارسال کنند.

هدف از انتشار این کارنامه اشراف و آگاهی مدیران استان ها و ستاد بر گستره و قلمرو کار همدیگر و آشنایی با نوآوری ها و ابتکارات و ارتقائ بهره وری است.

به مرور کارنامه خدمت سال ۹۸ ستاد های استانی اقامه نماز در همین صفحه بارگزاری خواهد شد.

مدیریت روابط عمومی ستاد اقامه نماز

                                                                                                               

⇓⇓⇓ جهت مشاهده گزارش ها بر روی لینک های زیر کلیک فرمایید. ⇓⇓⇓

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان گلستان در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان مازندران در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان قم در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان بوشهر در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان سمنان در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان اردبیل در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان یزد در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان اصفهان در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان البرز در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان همدان در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان مرکزی در سال ۱۳۹۸

 

اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان لرستان در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان زنجان در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان قزوین در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان هرمزگان در سال ۱۳۹۸

 

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان گیلان در سال ۱۳۹۸

 

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان کرمان در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان ایلام در سال ۱۳۹۸

 

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان کردستان در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان فارس در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های ستاد اقامه نماز استان تهران در سال ۱۳۹۸

 

گزارش اهم فعالیت های مرکز تخصصی نماز در سال ۱۳۹۸