هر چند ویروس مرموز کرونا نظام اجرایی جهان را تحت تاثیر قرار داده است و هنوز فعالیت های فرهنگی از انسجام برخوردار نمی باشد لیکن اصل برنامه ریزی اقتضاء میکند تا مدیران در همه سطوح، شرایط برای خدمت و تحقق اهداف دستگاه فراهم آورند و با خلاقیت و ابتکار اسباب پیشرفت و تحول را مهیا کنند.

در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ طی نامه شماره ۱/۰۱/۹۵۲۷۲  از مدیران ستاد اقامه نماز استان ها درخواست گردید تا اصول و رئوس برنامه های سال ۹۹ را ارسال کنند.

از آنجا که مدیران میانی با الهام از عملکرد و نگرش همدیگر می توانند افق های نو و حرکت های جدیدی را به ارمغان آورند، نسبت به درج این برنامه ها اقدام می شود.

روابط عمومی ستاد اقامه نماز از استانهایی که تاکنون اقدام نکرده اند، درخواست دارد تا در اسرع وقت و با دقت برنامه های ویژه سال ۹۹ را ارسال کنند.

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان سمنان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان سیستان و بلوچستان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان گلستان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان مازندران

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان اردبیل

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان همدان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان گیلان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان اصفهان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان هرمزگان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان کردستان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان مرکزی

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان قزوین

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان کرمان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان زنجان

 

برنامه های سال ۹۹ ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی

 

 

در حال به روز رسانی…..