به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان سمنان، حجت الاسلام شمس الدین در جلسه شورای اقامه نماز کانون و پرورش فکری نوجوانان استان سمنان با توجه به ضروری دانستن فهم نوجوان از عبارات نمازی مقدمه برای انس با نماز است افزود: نوجوان اگر در مراحل بالاتر و در دوره نوجوانی بتواند از مفاهیم و عبارات نماز سردرآورد و همچنین از نتایج عبادت که قرب به خداوند است آگاه باشد. بفهمد و بداند که کمال چیست و دارد چه می کند. دریافتی از رکوع و سجود لااقل در حدّ تعظیم و اظهار خواری در پیشگاه خداوند داشته باشد تحققا تاثیر بیشتری روی نوجوان دارد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان سمنان اظهار کرد: برای اینکه یه قلب کودک نفوذ کنیم، اخلاق خوش، مأنوس شدن با او، و رفتاری جلب کننده هم شرط است. والدین و مربیان که الگوی کار و عملند باید با کودک سنخیت پیدا کنند و رفتار مأنوسانه ای را از خود بروز دهند و به گونه ای عمل کنند که حتی مورد احترام کودک واقع شوند.

وی تصریح کرد: برای اینکه کودک از عمل کسی درس بگیرد، لازم است آن شخص به گونه ای عمل کند که طفل وی را دوست بدارد، از مصاحبت با او احساس غرور و لذت کند که این رمزی مهم برای جلب و جذب در همه سنین است.

حجت الاسلام شمس الدین در ادامه سخنانش افزود: در واداشتن کودک به نماز این اصل مهمی است که شرایط را به گونه ای فراهم آوریم که کودک آن را بخواهد و بدان راغب باشد و جدّا دوست بدارد به همراه والدین برنامه نماز را انجام دهد.و والدین باید نماز را با زبان کودکانه برای او توضیح دهند تا جاذبه های نماز برای او زیاد شود.خوشرویی و داشتن برخوردی خوش در حین دعوت به نماز. اگر دعوت را با نوازش و زبان خوش همراه کنند تا کودک همه گاه خاطره خوشی از نماز داشته باشد و رابطه معقولی را بین والدین، خودش و خداوند احساس کند.