به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز؛ با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و همچنین لزوم کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر و در راستای مواسات و همدلی مومنانه دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه در ستاد اقامه نماز انجام شد.

کارکنان شریف ستاد اقامه نماز در دومین مرحله از رزمایش کمک مومنانه و مواسات در لبیک به ندای ولی امر مسلمین بیش از ۵ میلیون تومان کمک کردند.

این مبلغ در اختیار ستاد اقامه نماز استان های هرمزگان و ایلام قرار گرفت تا دو گوسفند قربانی کنند و به نیازمندان اهدا نمایند.

شایان ذکر است در تعدادی از استان ها فعالیت های دیگری انجام گرفته است که گزارش مفصل آن توسط روابط عمومی به طور مستقل منتشر می شود.