October 18,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
بایگانی‌ها بوشهر - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..