December 12,2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
بایگانی‌ها اشعار نمازی - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..