November 19,2019 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
بایگانی‌ها جذب سرباز امریه - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..