July 21,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

حضور قلب در نماز

مدرسه نرجس (س) -‏ کاشمر استاد داور جواهری محمد رضا نام طلبه زهرا پورعلی موضوع نماز استاد راهنما صمدی محمود چکیده: عنوان این رساله “حضور قلب در ن...

بایگانی‌ها پایان نامه - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..