May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز به روایت تصویر


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..