May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

جشنواره فرهنگی هنری نماز شهدا و ایثارگران زنجان


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..