سومین اجلاس استانی نماز ؛ در استان البرز – یکشنبه ۲۰ آبان


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..