December 14,2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

گزارش مصور از غرفه ستاد اقامه نماز در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم – اردیبهشت و خرداد ۹۸


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..