May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

نشست خبری بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..