April 26,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

چهارمین اجلاس استانی نماز در خراسان شمالی به روایت عکس


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..